За нас

Осъществяваме пълно рекламно обслужване на своите клиенти чрез провеждането на планирани рекламни кампании. За реализирането на желаната от Вас кампания ние Ви предлагаме предимствата на пълното PR и рекламно обслужване:

  • Поддържане на единен стандарт и творческа визия
  • Прецизно позициониране и избор на рекламни канали и услуги
  • Ефективно производство на всякакви печатни материали, чрез използването на собствената ни полиграфическа база
  • Постигане на максимални отстъпки във всички централни и регионални медии
  • Съкратени срокове за изпълнение поради "затворения цикъл" на рекламно обслужване

Във фирмата работи млад екип от специалисти в областта на рекламата и маркетинга, художествения и компютърен дизайн, пространственото оформление, полиграфията. За по-пълноценното обслужване на многобройните клиенти агенцията има офиси в Стара Загора и София.

За налагане продукцията и услугите си на пазара акцентираме на качеството, бързината на изпълнение на поръчките и коректността във взаимоотношенията с партньорите и клиентите си.

Дизайн Медия Печат
Дизайн Медия Печат