ИТ услуги

ИТ процеси, ИТ структура

 • Предлага разработване на ИТ процеси, дизайн и изграждане на ИТ услуги
 • Оптимизиране на фирмената ИТ структура с цел повишаване на сигурността на информацията, гарантиране целостта на данни и намаляване на разходите
 • Ръководене разработката на качественни решения за информационната сигурност, компютърни мрежи и сървъри, включително дизайн, конфигурация и поддръжка на пълнофункционални, надеждни и сигурни системи
 • Обучение на ръководство и персонал, с възможност за подбор и изграждане на високо продуктивни екипи, обучение на специалисти за работа в среда с високо ниво на сигурност
 • Изграждане на информационни платформи предлагащи разллични нива на достъп. Изграждане на интернет страници в пряка връзка с информационната платформа

Сървърни платформи

 • Пощенски сървър с антивирусна и антиспам защита
 • Файл сървър с работни групи и различни нива на достъп
 • Контролиран интернет достъп - приоритизиране на достъпа, филтриране на информацията
 • Отдалечен достъп до работното място - криптирана и контролирана връзка до офис мрежата
 • Централизирано управление на акаунтите на персонала
 • Пълна статистика за входящия и изходящия интернет трафик
 • Наблюдение в реално време на състоянието на всички системи

Десктоп компютри

 • инсталиране на операционна система
 • настройване на мрежа, антивирус и приложения
 • настройване на процес за архивиране и бързо възстановяване на информацията
 • връзка с централния сървър за осъществяване на наблюдение и контрол над компютъра

Мрежи

 • изграждане на компютърни мрежи
 • структурно окабеляване
 • внедряване на нови сървъри и услуги в мрежата
 • предоставяне на криптиран безжичен достъп
 • преструктуриране на мрежи