Поръчка на дипляни, брошури

I. Клиент:
Вашето име:
Фирма:
Е-mail:
Телефон:
II. Изходни данни за поръчката:
1. Предпечатна подготовка:
2. Моля уточнете вида на материалите:
а) хартия:
б) формат:
в) тираж:
г) цветност:
- лице:
- гръб:
д) сгъване:
Допълнителна информация: