Поръчка на каталози, книги , списания

I. Клиент:
Вашето име:
Фирма:
Е-mail:
Телефон:
II. Изходни данни за поръчката:
1. Предпечатна подготовка:
2. Моля уточнете вида на материалите:
а) хартия:
б) корица:
в) тяло:
- пълноцветни страници
- чернобели страници
Допълнителна информация: