Поръчка на плакати, афиши

I. Клиент:
Вашето име:
Фирма:
Е-mail:
Телефон:
II. Изходни данни за поръчката:
1. Предпечатна подготовка:
2. Моля уточнете вида на материалите:
а) хартия:
б) тираж:
в) цветност:
г) с лайсни
д) с uv лак
Допълнителна информация: